Vragenlijst voor Kieswijzer Schiphol

doorBeheerder

Vragenlijst voor Kieswijzer Schiphol

Logo ORS groot

BEWONERSVERTEGENWOORDIGING

Amsterdam, 14 Januari, 2018

Geachte politieke partij,

De ORS clustervertegenwoordigers vertegenwoordigen ruim 10.000 geregistreerde bewoners rondom Schiphol. Daarbij zijn er nog tientallen actie-, en bewonersgroepen aangesloten.

Op en rondom Schiphol staat veel te gebeuren. Als het aan Schiphol ligt wordt het aantal vluchten na 2020 uitgebreid. De komende vier jaar zal de gemeentelijke politiek beslissingen over leefbaarheids- vraagstukken moeten nemen die voor toekomstige generaties van grote invloed zullen zijn. De ORS clustervertegenwoordigers en kiesmannen hebben zich de afgelopen 4 jaar intensief met het Schiphol dossier bezig gehouden en maken zich grote zorgen over diverse ontwikkelingen. Dat deze zorgen gedeeld worden door de achterban moge duidelijk zijn.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van ………. kunnen dan hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad kiezen. Welke partij of persoon dat wordt hangt van veel factoren af. Een van die factoren kan de visie op de toekomst van Schiphol zijn. Wij zouden graag van de diverse politieke partijen hun visie over specifieke Schiphol kwesties willen weten. Om deze visie van u helder te krijgen en te kunnen vergelijken tussen de verschillende partijen hebben wij de vragen geformuleerd als stellingen. U wordt verzocht om per Stelling te reageren met Voor of Tegen. In de toelichting kunt u het antwoord nader toelichten in maximaal 200 woorden per stelling.

Download de Vragenlijst voor Kieswijzer Schiphol in Word-formaat of Pdf-formaat.

De resultaten zullen wij openbaar publiceren dan wel aanbieden aan de regionale en landelijke media.

Wij verzoeken u per omgaande uw deelname te bevestigen en de vragenlijst voor 30 Januari te retourneren.

Met vriendelijke groet,

Stichting Tuinstad Buitenveldert
R.A. Quint

Kiesman Buitenveldertbaan Omgevingsraad Schiphol

Over de auteur

Beheerder administrator