Omgevingsraad Schiphol

doorBeheerder

Omgevingsraad Schiphol

Logo ORS

PERSBERICHT

Bewonersvertegenwoordiging ORS boycot feestje Stichting Leefomgeving Schiphol

De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol zullen demonstratief afwezig zijn bij de bijeenkomst op 18 januari a.s. van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Ze geven daarmee hun ongenoegen aan in het ondoorzichtige toewijzen van de gelden bedoeld voor de verbetering van de leefomgeving als pleister op de wonde van de hinder die Schiphol de leefomgeving aandoet.

Meermalen heeft de bewoners afvaardiging in SLS in gesprekken met het bestuur aangegeven dat zij tegen alle afspraken in niet betrokken zijn bij SLS projecten. De totale ORS bewonersvertegenwoordiging accepteert niet langer dat de keuze voor projecten gebeurt in een ondoorzichtig proces waarin feitelijk alleen Provincie NH en Schiphol participeren.

Het fonds is destijds ingesteld door en voor bewoners. De provincie NH en Schiphol bedisselen in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de SLS. Dat de provincie NH en Schiphol hun gemaakte afspraken in de ORS niet nakomen – waarbij na evaluatie van de eerste tranche is vastgesteld dat de samenwerking en communicatie met de cluster vertegenwoordigers verbeterd moest worden – vinden de ORS cluster vertegenwoordigers onacceptabel en een schoffering van de gemaakte afspraken in het Aldersakkoord en het hierin afgesloten Convenant Leefbaarheid.

De bijeenkomst van de SLS is gepland op 18 januari om 14:30 uur in de Thamerkerk in Uithoorn.

Informatie bij:
Matt Poelmans, 0620360060. Bewonersvertegenwoordiger in de ORS

Zie verder voor:
ORS: bewonersomgevingschiphol.nl
SLS: stichting leefomgevingschiphol.nl

Hoofddorp, 15 januari 2018

Over de auteur

Beheerder administrator