Categorie Archief Schiphol

doorBeheerder

AT5 – 15 april 2018

Bewoners zijn ‘schijnhandhaving’ geluidsoverlast vliegtuigen spuugzat

doorBeheerder

Onderzoek alternatieven groei Schiphol

PERSBERICHT

BEWONERSPLATFORM LUCHTVAART EN LEEFOMGEVING OP LANGE TERMIJN


23 januari 2018

Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee.

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.

De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen om op korte termijn een onderzoek op te starten naar de behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt dat een vastlopende luchtvaart zal leiden tot draconische maatregelen zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken. De bewoners willen dat bij dit onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de bewoners in de omgeving van luchthavens betrokken worden.

“Vlucht naar Voren”

In het rapport “Vlucht naar Voren” worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de klimaatdoelstellingen in gevaar te brengen, noemen zij de uitbreiding van Schiphol met banen op een “IJ-vlakte” voor de kust als haalbare en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen. Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw. Eén of meer van de bestaande banen van Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor woningbouw.

Vlucht naar Voren” wordt op 23 januari om 13.30 uur uur aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer.

doorBeheerder

Vragenlijst voor Kieswijzer Schiphol

Logo ORS groot

BEWONERSVERTEGENWOORDIGING

Amsterdam, 14 Januari, 2018

Geachte politieke partij,

De ORS clustervertegenwoordigers vertegenwoordigen ruim 10.000 geregistreerde bewoners rondom Schiphol. Daarbij zijn er nog tientallen actie-, en bewonersgroepen aangesloten.

Op en rondom Schiphol staat veel te gebeuren. Als het aan Schiphol ligt wordt het aantal vluchten na 2020 uitgebreid. De komende vier jaar zal de gemeentelijke politiek beslissingen over leefbaarheids- vraagstukken moeten nemen die voor toekomstige generaties van grote invloed zullen zijn. De ORS clustervertegenwoordigers en kiesmannen hebben zich de afgelopen 4 jaar intensief met het Schiphol dossier bezig gehouden en maken zich grote zorgen over diverse ontwikkelingen. Dat deze zorgen gedeeld worden door de achterban moge duidelijk zijn.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van ………. kunnen dan hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad kiezen. Welke partij of persoon dat wordt hangt van veel factoren af. Een van die factoren kan de visie op de toekomst van Schiphol zijn. Wij zouden graag van de diverse politieke partijen hun visie over specifieke Schiphol kwesties willen weten. Om deze visie van u helder te krijgen en te kunnen vergelijken tussen de verschillende partijen hebben wij de vragen geformuleerd als stellingen. U wordt verzocht om per Stelling te reageren met Voor of Tegen. In de toelichting kunt u het antwoord nader toelichten in maximaal 200 woorden per stelling.

Download de Vragenlijst voor Kieswijzer Schiphol in Word-formaat of Pdf-formaat.

De resultaten zullen wij openbaar publiceren dan wel aanbieden aan de regionale en landelijke media.

Wij verzoeken u per omgaande uw deelname te bevestigen en de vragenlijst voor 30 Januari te retourneren.

Met vriendelijke groet,

Stichting Tuinstad Buitenveldert
R.A. Quint

Kiesman Buitenveldertbaan Omgevingsraad Schiphol

doorBeheerder

Omgevingsraad Schiphol

Logo ORS

PERSBERICHT

Bewonersvertegenwoordiging ORS boycot feestje Stichting Leefomgeving Schiphol

De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol zullen demonstratief afwezig zijn bij de bijeenkomst op 18 januari a.s. van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Ze geven daarmee hun ongenoegen aan in het ondoorzichtige toewijzen van de gelden bedoeld voor de verbetering van de leefomgeving als pleister op de wonde van de hinder die Schiphol de leefomgeving aandoet.

Meermalen heeft de bewoners afvaardiging in SLS in gesprekken met het bestuur aangegeven dat zij tegen alle afspraken in niet betrokken zijn bij SLS projecten. De totale ORS bewonersvertegenwoordiging accepteert niet langer dat de keuze voor projecten gebeurt in een ondoorzichtig proces waarin feitelijk alleen Provincie NH en Schiphol participeren.

Het fonds is destijds ingesteld door en voor bewoners. De provincie NH en Schiphol bedisselen in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de SLS. Dat de provincie NH en Schiphol hun gemaakte afspraken in de ORS niet nakomen – waarbij na evaluatie van de eerste tranche is vastgesteld dat de samenwerking en communicatie met de cluster vertegenwoordigers verbeterd moest worden – vinden de ORS cluster vertegenwoordigers onacceptabel en een schoffering van de gemaakte afspraken in het Aldersakkoord en het hierin afgesloten Convenant Leefbaarheid.

De bijeenkomst van de SLS is gepland op 18 januari om 14:30 uur in de Thamerkerk in Uithoorn.

Informatie bij:
Matt Poelmans, 0620360060. Bewonersvertegenwoordiger in de ORS

Zie verder voor:
ORS: bewonersomgevingschiphol.nl
SLS: stichting leefomgevingschiphol.nl

Hoofddorp, 15 januari 2018