Over STB

Doelstelling

Op 13 juli 1992 is door een aantal verontruste bewoners van de Tuinstad Buitenveldert de STICHTING TUINSTAD BUITENVELDERT – kortweg STB – opgericht. Het hoofddoel van de stichting luidt: het streven naar een optimale situatie van leefklimaat met betrekking tot mensen en milieu in Amsterdam-Buitenveldert en omgeving in de ruimste zin van het woord. De achtergrond was de ontwikkeling van de plannen van de Zuidas.

Amsterdam ZuidasDe Zuidas

Bij het bekend worden van de plannen voor de Zuidas rees bij de oprichters al het vermoeden dat dit in Buitenveldert de nodige overlast zou geven; niet alleen parkeerdruk, maar ook de grotere verstedelijking op en rond de A-10. Ogenschijnlijk zou alles middels de zogenaamde aanheling van de stedelijke structuur door de hoofdverbindingen auto, spoor en wegen ondergronds te brengen, het “ei van Columbus” zijn.

Het verdwijnen van de Vietnamweide ten behoeve van de bouw van het ABNAMRO-kantoor – de bestaande sportaccommodaties dienden te worden verplaatst – was een van de eerste aanwijzingen dat in onze buurt het nodige groen en sportgelegenheden zouden verdwijnen. Het resultaat meer verstedelijking met het grote risico, dat Buitenveldert de naam ‘tuinstad’ kon inleveren.

De STB heeft zicht steeds ingezet om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Middels inspraak en gevoerde procedures is best wel wat bereikt. En dat, ….door donaties van belanghebbenden en bewoners, dus zonder enige subsidie.
Voor de bewoners van Buitenveldert zijn zaken gerealiseerd, als het verkrijgen van twee parkeerplaatsen per woning, in het verleden ‘bewonersparkeren’, wat later weer ongedaan is gemaakt. Ook weet het stadsdeel, dat de stichting een positieve partner kan zijn

Start vanaf SchipholGeluidsoverlast Schiphol

Nog steeds zet de STB zich in voor de belangen van Buitenveldert. Op dit moment in het kader van de optredende geluidsoverlast van Schiphol in samenwerking met de Vereniging Gezamenlijke Platforms Schiphol kortweg VGP, en onlangs door het indienen van een zienswijze inzake het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitenveldert 2013’.

De Stichting Tuinstad Buitenveldert ontvangt geen subsidie en zet zich geheel vrijwillig in om de belangen van de bewoners van Buitenveldert, zoals ook in onze statuten vermeld, te behartigen. Daarom is de STB afhankelijk van donaties.

Het bestuur van de Stichting Tuinstad Buitenveldert is dan ook van mening, dat enige publiciteit ook wel eens op zijn plaats mag zijn.